Nawiązując współpracę ze mną w jakiejkolwiek formie: podpisując umowę, wysyłając zapytanie za pomocą zamieszczonego na mojej stronie formularza lub mailem itp, przekazujesz mi swoje dane osobowe, które jestem zobowiązany przetwarzać zgodnie z obowiązującym prawem. 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), które narzuca na wszystkich przedsiębiorców nowe prawa i obowiązki w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Jako fotograf prowadzący swoją działalność na terenie Unii Europejskiej wprowadziłem szereg regulacji i zabezpieczeń, aby Twoje dane były przechowywane zgodnie z RODO. Wprowadziłem zasadę minimalizacji pobieranych danych przy jednoczesnym zabezpieczeniu ich najlepszymi dostępnymi, cyfrowymi metodami.

Kto jest administratorem Waszych danych osobowych?

Administratorem , czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane, przetwarzane i zabezpieczane Wasze dane osobowe jest Adam Rygalik, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Adam Rygalik Fotografia, Stary Broniszew ul. Kwiatowa 28/1, 42-231 Cykarzew, NIP 5732644254, właściciel strony www.adamrygalik.com.

Jak możecie się ze mną skontaktować?

Możecie skontaktować się ze mną pocztą tradycyjną na adres z powyższego akapitu, mailową na adres kontakt@adamrygalik.com lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na mojej stronie internetowej pod adresem https://www.adamrygalik.com/kontakt.

Skąd mam Wasze dane?

W większości przypadków sami mi je przekazujecie. Poprzez formularz kontaktowy na tej stronie, dzwoniąc lub wysyłając e-mail, wysyłając do mnie wiadomość z portali społecznościowych (takich jak Facebook czy Instagram); spisując ze mną umowę na wykonanie usługi fotograficznej. Podczas wykonywania Wam zdjęć również przetwarzam Wasze dane osobowe w formie utrwalonego Waszego wizerunku.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Waszych danych osobowych przeze mnie?

Przede wszystkim Wasze dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczonej przeze mnie usługi i tylko w jej ramach (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO). W przypadku wyrażenia zgody na publikację, Wasz wizerunek będzie przeze mnie przetwarzany w celu promocji mojej twórczości m. in. na mojej stronie internetowej www.adamrygalik.com oraz na social mediach – Facebook oraz Instagram (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO).

Wasz wizerunek stanowi dane osobowe i to głównie on będzie przeze mnie przetwarzany. Przetwarzanie będzie obejmowało takie czynności jak przekazanie fotografii do drukarni, studia bądź laboratorium fotograficznego – w tym miejscu zapewniam, że podmioty, z którymi współpracuję we wskazanym wyżej zakresie działają z dbałością o ochronę danych osobowych, a powierzenie im przetwarzania danych osobowych następuje w drodze odrębnej umowy; umieszczenie fotografii w galerii online; przesyłanie umów, aneksów, faktur, fotografii oraz albumów pocztą tradycyjną, mailową lub kurierską.

Wasze dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.

Czy muszę pobierać Wasze dane osobowe?

Nie, wystarczy się ze mną nie kontaktować. Jednak wtedy nie jestem w stanie ani odpowiedzieć na Wasze pytania, ani zrealizować żadnej usługi fotograficznej. W celu realizacji poniższych potrzebuję przetwarzać w szczególności: w celu odpowiedzi na pytania przetwarzamy dane do kontaktu zwrotnego jak e-mail, telefon czy konto social media; w celu realizacji umowy do sesji fotograficznej przetwarzam Wasze i/lub Waszych bliskich lub współpracowników, dane identyfikacyjne oraz kontaktowe (telefon, e-mail), w niektórych przypadkach adres pod którym ma się odbyć sesja;

Wykonując fotografie przetwarzam Wasz wizerunek, a co za tym idzie Wasze dane osobowe w celu: realizacji warunków naszej umowy, a co za tym idzie: realizacji zgody na przetwarzanie wizerunku: Wasze lub Waszego dziecka; realizacji umowy zawartej z osobą trzecią, z którą pozostajecie związani sytuacją (czasu, miejsca i wydarzenia) jak np. reportaż ślubny, na którym jesteście gościem – podstawą takiego przetwarzania jest tutaj mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przetwarzanie wizerunku Waszego lub Waszych bliskich na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z literą prawa, nie wymaga pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zostanie jednak zatrzymane natychmiast na Wasz wniosek, niezależnie od interesu osoby, dla której realizujemy umowę.

Jakie macie uprawnienia wobec przetwarzanych Waszych danych?

Jako podmioty, których dane przetwarzam (czyli moi drodzy Klienci) posiadacie szereg uprawnień, a są nimi:

  1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. prawo do przenoszenia danych;
  4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej szczegółów: https://uodo.gov.pl).

Komu powierzam Wasze dane osobowe?

Co do zasady nie przekazuję Waszych danych nikomu. To najważniejsza polityka mojej działalności. Nikt nie może podejrzeć treści moich umów czy zobaczyć listy kontaktów. Fotografie przekazuję tylko osobom upoważnionym licencyjnie lub na wyraźną zgodę i/lub polecenie licencjobiorcy. Niemniej ze względów czysto technicznych i organizacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem RODO, muszę powierzać niektóre Wasze dane osobowe innym firmom na obszarze UE jak i poza jej granicami. Za każdym razem muszę dbać o dobór firm, które prawidłowo przygotowały się do rozporządzenia RODO oraz podpisać z nimi stosowne umowy powierzenia. Usługi internetowe takie jak poczta, hosting, statystyki, social media, system zarządzania galeriami klientów są powierzone firmom: Google LLC, dhosting.pl Sp. z o.o.. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do w/w firm współpracujących w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Galeria zdjęć będzie zamieszczona na moje stronie internetowej www.adamrygalik.com, która znajduje się na serwerze należącym do dhosting.pl Sp. z o.o., świadczącej usługi hostingowe. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych, wyrażacie jednocześnie zgodę na przekazanie ich temu podmiotowi. W przypadku gdy wyraziliście zgodę na wykorzystanie Waszego wizerunku, zostanie on ujawniony podmiotom prowadzącym portale społecznościowe Facebook i Instagram, których serwery znajdują się lub mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wyrażając wobec tego zgodę na publikację wizerunku wyrażacie jednocześnie zgodę na przekazanie swoich danych tym podmiotom. Dostęp do Waszych danych, a głównie do Waszego wizerunku, będą mogli również uzyskać podwykonawcy usługi tj. firmy zajmujące się drukiem zdjęć oraz producenci albumów.

Jak długo przechowuję Wasze dane osobowe?

Przechowuję Wasze dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Wami, a także w zależności od przeznaczenia w różnych celach: wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, dochodzenie roszczeń oraz zapobieganie nadużyciom i oszustwom: maksymalnie 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy; marketingowych, w tym organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możecie wziąć udział: na czas ich trwania; statystycznych: bezterminowo, jednak te dane anonimizujemy i nie podlegają rozporządzeniu RODO. Dane osobowe z zapytań ofertowych przechowujemy zgodnie z naszym istotnym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez okres 2 lat.

Jak zabezpieczam Wasze dane osobowe?

Rozporządzenie RODO stawia największy nacisk na kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem danych osobowych, dlatego też zainwestowałem najwięcej czasu, środków i wiedzy na bezpieczeństwo Waszych danych. Formularze na tej stronie i dane osobowe w nich umieszczone są zabezpieczone protokołem SSL. Dostęp do poczty, social media, plików z danymi w systemach chmurowych itp jest zabezpieczony logowaniem dwuetapowym i ograniczony tylko do kilku urządzeń.. Dyski twarde na których przechowujemy fotografie są zabezpieczone zarówno przed dostępem fizycznym jak i cyfrowym. Dostęp do naszych komputerów i urządzeń mobilnych jest ograniczony hasłem i/lub systemem biometrycznym.

Ciasteczka, czyli pliki cookies.

Strona www.adamrygalik.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z mojej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonuję korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosuję pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody mojego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Adam Rygalik Fotografia w celu optymalizacji działań. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.